Ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer alan bilimsel çalışmalara, bilgi ve teknoloji üretimine, sosyal, kültürel, sanat,spor alanlarına katkı sağlayan uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, bünyesinde Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın araştırma merkezleri bulunduran, yerel, evrensel ve etik değerlere sahip, 65.000 öğrencinin aktif olarak eğitim aldığı, ülkemizin yükselen değerlerinden Erciyes Üniversitesi’nin Edebiyat Fakültesi teknoloji laboratuvarında yüksek performanslı Vcloudpoint S100 Zero Client ürünümüz ile başarılı bir proje gerçekleştirdik.Projenin Teknolojik Faydaları

Kullanılan Vcloudpoint S100 Zero Client ürünümüzün boyutlarının bilgisayar yapılarına kıyasla 10/1 oranında yer kaplaması sayesinde 65 kullanıcının tek bir laboratuvarda ferah bir şekilde çalışması sağlanmıştır. Ferah bir çalışma ortamı yanında vCloudpoint S100 Zero Client cihazlarımızın üzerinde hareketli bir parça olmadığı için çevreye ses, sıcaklık vb. gibi e-atık üretmeyen bir yapı devreye alınmıştır.
65 kullanıcının tek bir sunucu üzerinde çalışması sağlanarak bilgisayar yapılarındaki kullanılmayan atıl kapasitenin önüne geçilerek etkin ve ihtiyaç doğrultusunda kaynakların paylaştırılması sağlanmıştır.
Kullanılacak programların tek bir sunucu üzerinde çalışacak işletim sistemine bir defa kurulması ve diğer kullanıcıların birbirinden bağımsız şekilde o programları kullanmalarına olanak sağlanmıştır. Bu sayede çok kısa bir sürede tüm yapı çalışır hale getirilmiştir.
Her kullanıcı bilgisayarı için bakım onarımı ortadan kaldıran bir yapı devreye alınarak bilgi işlemin iş yükü hafifletilmiş ve bilgi işlemin daha verimli çalışması sağlanmıştır.
vCloudpoint S100 Zero Client cihazımızın vMatrix yönetim yazılımı sayesinde ücretli sınıf yönetim yazılımlarında olan birçok özelliği ücretsiz kullanım imkânı sağlanmıştır. Bu özeliklerde bazıları; kullanıcı ekranların anlık olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi, Broadcast özelliği ile Öğretmen’in kendi ekranını kullanıcılara anlık olarak paylaşması, kullanılacak USB aygıtlarını kısıtlanması gibi birçok fonksiyonel özellikle çok daha kolay yönetilebilen bir laboratuvar ortamı sağlanmıştır.
Vcloudpoint S100 Zero Client cihazımızın üzerinde herhangi bir hareketli parça bulunmadığı için yaklaşık olarak 10 yıl kullanım ömrü hesaplanarak Üniversitenin sorunsuz çalışacağı bir yapı devreye alınmıştır.
Cihaz üzerinde herhangi bir işletim sistemi ve depolama olmadığından, zararlı yazılımlara karşı güvenli bir ortam oluşturulması sağlanmıştır.

Projenin Ekonomik Faydaları


Standart bilgisayar yapılarına kıyasla ilk satın alma maliyetleri neredeyse yarı yarıya düşürülmüştür.
Toplam sahip olma maliyeti dediğimiz ürünün kullanım aşamasında oluşacak bakım, onarım, enerji sarfiyatı gibi giderlerin bir kısmını
tamamen ortadan kaldırılması bir kısmının da minimize edilmesi sağlanmıştır.
vCloudpoint S100 Zero Client ürünümüzün maksimum kullanımda 5 watt enerji tüketimi sağladığı için standart bilgisayar yapılarındaki
ortalama 100-150 watt enerji tüketiminin önüne geçilerek %95’e varan enerji tasarrufu sağlanmıştır. %95’e varan enerji tasarrufu sayesinde vCloudpoint S100 Zero Client cihazımız çok kısa bir sürede sadece enerji tasarrufundan kendini amorti etmektedir.
vCloudpoint S100 Zero Client ürünümüz standart bilgisayar yapılarındaki CPU-RAM-HDD arızaları gibi sonradan çıkan bakım onarım
masraflarını tamamen ortadan kaldırmıştır.
Kullanılmayan atıl kapasiteye yapılan gereksiz donanım yatırımını ortadan kaldırarak donanım maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmıştır.
Yapının yönetim kolaylığı sayesinde bilgi işlem personeli ihtiyaç ve masraflarının azaltılması sağlanmıştır. foto link